Välkommen till Uppsala Fredskoalition

Uppsala Fredskoalition är en sammanslutning av flera olika organisationer i Uppsalaområdet. Vi kämpar för en värld i fred och samarbete snarare än en där krig och den starkes rätt råder. Läs mer om våra mål i plattformen.

För snabb kontakt med oss, skicka e-post till fred@uppsalafredskoalition.se

----------------------------------------------------------------------

LÖRDAG 19 SEPTEMBER, TORGMÖTE MOT NATO PÅ FORUMTORGET

Lördag 19 september samlades ett antal organisationer i Uppsala Fredskoalition till ett torgmöte mot Nato.
Det är första gången på flera år som koalitionen är verksam i en utåt riktad aktivitet. Dagens situation ställer kraven, vi som kämpar för fred och mot imperialismen har alla ett ansvar att stoppa Nato i Sverige.
Sju talare tog plats vid talarstolen: Marianne från Kvinnor för Fred, Knut från Folket i Bild, António från Latinamerika förening, Lenita från RKU och Kerstin, Tord och John från Kommunistiska Partiet.
Fortfarande en liten grupp om man tänker på den stora opinionen som finns mot Nato. Vi ser alla fram emot att ha flera och flera organisationer på Uppsala Fredskoalitions aktiviteter mot Nato.
Du som läser dessa rader, ta upp fråga till diskussion i din organisation!
Under torgmötet delades flygblad och samlades namn mot värdlandsavtalet med Nato som den svenska regeringen tänker föreslå Riksdagen till vår. Ett flertal diskussioner med intresserade tog plats och förhoppningsvis går budskapet vidare.
En lyckad lördagsaktivitet mot Nato ansåg de som var med.
Flera blir det!
Mario Sousa, medlem i Uppsala Fredskoalitions arbetsutskott
OBS! Du som vill vara med på våra aktiviteter, skriv till:
fred@uppsalafredskoalition.se


150919 Margareta IMG_7844.jpg

150919 Knut IMG_7841.jpg

150919 Antonio IMG_7846.jpg

150919 Lenita IMG_7851.jpg

150919 Kerstin IMG_7837.jpg

150919 Tord IMG_7848.jpg

150919 John IMG_7853.jpg


TORGMÖTE MOT NATO

Uppsala Fredskoalition inbjuder alla intresserade att delta i detta torgmöte mot Nato.
Vi kommer att hålla tal, dela flygblad och samla namn till namninsamlingen Nej till värdlandsavtalet - Nej till Nato.
Och inte minst diskuterar vi med alla intresserade förbipasserande.
Ställ upp - Vi är många som har denna åsikt, vi ska vinna ännu flera!

FORUMTORGET
LÖRDAG 19 SEPTEMBER, KL 13.00 - 14.00

VÄLKOMNA!
Du som vill hålla tal, ta kontakt med oss.
fred@uppsalafredskoalition.se
Arr: Uppsala Fredskoalition
PS. skicka vidare till alla dina fredsvänner!Inbjudan

Uppsala Fredskoalition inbjuder dig att delta på ett möte för att organisera ett gemensamt agerande mot Nato och värdlandsavtalet i Uppsala.
Vårt förslag till plattformen är följande:
Nej till Nato, Nej till värdlandsavtalet.
Vi vill ha fred i Sverige, låt oss agera i Uppsala gemensamt mot Nato!
Mötet är öppet för alla, organisationer, partier och enskilda personer.
Kom till mötet och ta med en vän.
Välkommen!

Vi träffas tisdag 8 september kl 19 i SIUslokaler på Skolgatan 18 (samarbetsorganisation för invandrarföreningar i Uppsala), mitt emot Hotell Linné. Portkod, ring mobilnumret som finns uppklistrat på grinden så kommer någon och släpper in dig.

Förslag till dagordning
Mötet öppnas
Val av mötes ordförande och sekreterare
Plattformen
Förslag på aktiviteter under hösten
Mötet avslutas

Kersti Ertem
Kvinnor för Fred
medlem i Uppsala Fredskoalitions arbetsutskott

Kersti

Kersti Ertem från Kvinnor För Fred i Uppsala


Hiroshimadagen i Uppsala 2012 - 6:e augusti får inte glömmas!

Dagen när kärnvapen användes för första gången i mänsklighetens historia intar en speciell plats i Uppsala där Fredsföreningar organiserar en sorgemanifestation mot atombombsattacken mot Hiroshima. Även atombomben mot Nagasaki 9:e augusti blir ihågkommen denna dag.
I stadens centrum höll ett antal Fredsföreningar torgmöte där flera talare protesterade mot kärnvapen och ställde krav på en kärnvapenfri värld.

Torgmötet inleddes av Kersti Ertem från Kvinnor För Fred i Uppsala som berättade om denna fredsrörelses traditionella protestdag och uppmanade publiken att skriva under ett uttalande för en kärnvapenfri värld.

Huvudtalare var Mikael Grenhom från Kristna Freds som i mycket kritiska ordalag vände sig mot de fyra svenska storbankerna och avslöjade dessas ekonomiska intresse i kärnvapenindustrin. Faktiskt en skandal känd av få! Grenhom var saklig i sitt tal, tog upp fakta om kärnvapenindustrin och det enorma antalet kärnvapen i världen som gott och väl räcker för att göra slut på oss alla. Grenholm gjorde därefter en skarp jämförelse om brott och brott. Han refererade till det stora dramat i Norge där en välbeväpnad galning tog livet av tiotals unga människor och sprängde regeringshuset i Oslos centrum. Denna galning avväpnades från alla vapen och togs till fängelse där han får göra bot för sina brott. Men USA då, som i en handvändning tog livet att hundratusentals människor i Hiroshima och Nagasaki? Varför får de behålla sina kärnvapen? Varför får de ingen straff? Mikael Grenholm avslutade med att ställa krav på en kärnvapen fri värld.
Under torgmötet uppträdde teaterföreningen Duvorna med animation och dans. Flera stora ”duvor” dansade till toner av en flöjt, dog och återuppstod. Intressant tillställning som drog publikens uppmärksamhet.

På kvällen samlades Fredsrörelsen för den traditionella manifestationen med lyktnedsättning i Fyrisån. Klockan 21, under kraftigt regnfall, kunde publiken för en mycket billig peng köpa en papperslyckta och få hjälp att lägga den i Fyrisån där många lyktor snart gled bort i en sorgedemonstration för de döda i Hiroshima och Nagasaki. Samtliga klockor i Domkyrkan slog till i stöd för denna fredsdemonstration. En plakett sattes upp på platsen av Kommunkontoret som hedrar alla fredsvänner i Uppsala. Flera talare tog till orda mot kärnvapen bland dem IKFF´s ordförande. Musiken var också ett inslag i denna demonstration där vi fick höra sången “Vad gör vi i sommar kamrater” och klassisk musik framförda av en ensemble fredsvänner.
Den 6:e augusti var en mycket lyckad fredsdag i Uppsala. Ett speciellt tack för det arbetet som krävdes och den goda organisationen vill vi rikta till Kvinnor för Fred i Uppsala.
Uppsala Fredskoalition
Mario Sousa

 

Mikael

Mikael Grenhom från Kristna Freds

 

Duvorna

Duvorna dansar

 

Lyktor

Papperslyktor till Fyrisån

--------------------------------------------------------------------

ÖGONVITTNEN FRÅN GAZA

Lördag 14 feb 2009 ordnade Uppsala fredskoalition ett möte på Uppsala Stadsbibliotek med vittnesmål från Journalisten Lotta Sehüllerqvist och flera palestinier som var i Gaza under Israels fruktansvärda bombningar.


----------------------------------------------------------------------

LJUSVAKA - HEDRANDE AV GAZAS OFFER

- ONSDAG 28/1 2009

 

----------------------------------------------------------------------

TORGMÖTE FÖR GAZA

- LÖRDAG 24/1 2009

Som en avslutning på flera veckors aktiviteter mot Israels terrorattacker mot Gaza ordnade Palestinska Folkets Förening i Uppsala ett torgmöte på Stora torget. samma plats där föreningen under en vecka har haft ett stort tält med information om Palestina.

Martin Ekström framförde egna sånger om Palestina, speciellt sången om Stoppa Israels raketer:

Stoppa Israels raketer!

En mamma gråter, får hon se sina barn åter?
Städer brinner och samlat mod forsvinner.
Krig förstör, drömmar dör ...

... Så stoppa Israels raketer ... är det här deras nya profeter?
Stoppa Israels raketer,
idag, ikväll, inatt…

Palestina, låt inte hoppet sina!
Oskyldigt blod blir Israels nya syndaflod.
Krig förstör, drömmar dör ...

... Så stoppa Israels raketer ... är det här deras nya profeter?
Stoppa Israels raketer,
Idag, ikväll, inatt…

Stoppa kriget, hatet och smärtan!
Bevara freden i allas hjärtan!
Vi är gjorda, gjorda av kärlek!
Israel, hur kan du leva med sådant svek ... ?

Text/Musik: Martin Ekström

----------------------------------------------------------------------

1500 DEMONSTRERADE MOT ISRAELS FOLKMORD I GAZA

- LÖRDAG 17/1 2009

 

----------------------------------------------------------------------

LJUSVAKA -FOTOUTSTÄLLNING MOT ISRAELS FOLKMORD I GAZA

- TORSDAG 15/1 2009

----------------------------------------------------------------------

800 DEMONSTRERADE MOT ISRAELS FOLKMORD I GAZA

- FREDAG 9/1 2009

----------------------------------------------------------------------

LJUSVAKA FÖR GAZA

- TORSDAG 8/1 2009

----------------------------------------------------------------------

500 LJUS TÄNDES FÖR GAZA

- TISDAG 6/1 2009

Den norske läkaren Mats Gilbert som arbetar på sjukhus i Gaza säger: "Detta är Warszawagetto 2009"

----------------------------------------------------------------------

1200 DEMONSTRERADE MOT ISRAELS FOLKMORD I GAZA

- LÖRDAG 3/1 2009

Se video från demonstrationen på Yotube.

Bryt alla kontakter med ockupationsmakten och dess institutioner!

Bojkotta israeliska varor!

Protestera på alla sätt mot det folkmord som pågår i Gaza!

Ring Israels ambassad i Stockholm och fördöm deras agerande!

Bojkotta den israeliska ockupationsmakten till dess att ockupationen upphör, bosättningarna utryms, muren och vägspärrarna rivs och till dess att de palestinska flyktingarna tillåts återvända.

Arrangörer:

Uppsala fredskoalition, Palestinska föreningen Uppsala,

Missionskyrkan och Yttrandefrihetsgruppen.

----------------------------------------------------------------------

700 DEMONSTRERADE MOT ISRAELS ÖVERGREPP I GAZA

- MÅNDAG 29/12 2008

Se video från demonstrationen på Youtube.

Israel inledde en massaker på palestinier i Gaza,flera hundra dödade redan vid inledningen på lördagen den 27 december 2008.

Vi kräver ett omedelbart stopp på massakern av palestinier i Gaza!

Vi kräver ett omedelbart stopp på den israeliska blockaden av Gaza!

Ställ Israel inför den internationella domstolen!

Arrangörer:

Palestinska folkets förening i Uppsala och Yttrandefrihetsgruppen

----------------------------------------------------------------------

5 års kamp mot USA imperialismen.

Demonstration
Lördag 15 mars
Slottsbacken kl. 13.00

• Inget svenskt stöd till USA:s ockupation!
• Stöd det irakiska folkets motståndskamp mot ockupationen!

~ Folket i Bild/Kulturfront, Jugoslavienkommittén, Kommunistiska Partiet, Kvinnor För Fred, Palestinska Folkets Förening, Palestinska Ungdomsföreningen, RKU, Socialistiska Partiet, RESOLVER, Svensk-Kubanska föreningen, Ung Vänster, Vänsterpartiet, Yttrandefrihetsgruppen ~

För femte året i rad gick en demonstration på Uppsalas gator med kravet, USA ut ur Irak.

Som en av talarna sa, har under dessa fem år situationen i Irak blivit allt sämre och livet för irakierna allt mera desperat.

Förutom 160.000 soldater från en rad länder har USA imperialismen i Irak en armé på 130.000 legosoldater i företag som Black Water.

Nästan 300.000 stridsbeväpnade soldater med alla slags moderna vapen.

Men det irakiska motståndet lever vidare och blir allt starkare.

I år demonstrerade drygt 200 personer i Uppsala.

En resolution antogs och skickas nu till regeringen.

MÖTESRESOLUTION

Till Sveriges regering.
MOT 5ÅR AV USA:S OCKUPATION AV IRAK.
Idag har vi samlats i Uppsala för att protestera mot USA och dess allierades invasion och ockupation av Irak.
Det Irakiska folkets har genomgått ett fruktansvärd lidande.
Först genom sanktionerna under 12 år som orsakade bl.a. över en halv miljon barns död. Sedan med krig och ockupation under 5 år där USA och dess allierade slog sönder hela irakiska infrastrukturen.
Syftet har från början varit att stjäla Iraks olja.
Dessutom gör amerikanska privata företag stora profiter när de bygger upp det dom har bombat sönder.
Under dessa fem år sedan krigets start har vi sett hur våldet har
eskalerat. Döden har blivit vardagen för många människor.
Föräldralösa barn lever på gatorna.
Korruption, droger och prostitution bredder ut sig.
Tillgång på mat, rent vatten, mediciner och el är idag väldigt begränsad.
Den politiska situationen blir bara värre under USA:s ockupation.
Vi uppmanar den svenska regeringen att offentligt protestera mot USA:s ockupation av Irak.
Vi kräver att den svenska regeringen omedelbart sätter stopp för vapenexport till USA och dess allierade som för krig i Irak.

Uppsala 15 mars 2008
Demonstration på Stora torget kl 13.30.

 

 

------------------------------------------
Uppsala Fredskoalition är en sammanslutning av flera olika organisationer i Uppsalaområdet. Vi kämpar för en värld i fred och samarbete snarare än en där krig och den starkes rätt råder. Läs mer om våra mål i plattformen

För snabb kontakt med oss, skicka e-post till fred@uppsalafredskoalition.se

 

 

Plattformen


Uppsala Fredskoalition är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk som samlar föreningar, partier och andra ideella sammanslutningar i Uppsala. Vi arbetar för en fredlig och rättvis världsordning baserad på folkrättsliga principer, där yttrandefrihet och rättssäkerhet garanteras i alla situationer. Det som förenar oss är att vi motsätter oss USA:s alltmer aktiva roll som självutnämnd världspolis med rätt till ”preventiva” krig efter 11 september 2001, vilket bland annat resulterat i ockupationerna av Afghanistan och Irak. Vi motsätter oss också den ockupations- och folkfördrivningspolitik som Israel, USA:s främste allierade i Mellanöstern, bedriver. I skuggan av ”kriget mot terrorismen” har dessutom Ryssland fört sitt angreppskrig mot Tjetjenien.

Samtidigt som vi tar avstånd från all form av terrorism menar vi att USA:s ”krig mot terrorismen” har blivit en täckmantel för att främja egna ekonomiska och militärstrategiska intressen samt dölja en seriös analys av förhållandena i världen.

Vi upprätthåller också en ständig vaksamhet mot USA:s eller andra makters försök att starta nya angreppskrig under täckmantel av ”krig mot terrorismen”, varhelst det sker på vår jord.

Organisation

  • Nätverket består av anslutna organisationer där varje organisation har en röst.
  • Nätverket fattar alla sina beslut på gemensamma möten. För att beslut i aktuella frågor ska antas krävs bara enkel majoritet. För att beslut gällande förändring av plattformen, och vid inval av nya organisationer, krävs ¾ majoritet.
  • När det gäller paroller vid demonstrationer diskuteras dessa inför varje aktion eller manifestation eftersom det politiska läget snabbt kan förändras. Utformning av flygblad och affischer ska presenteras vid möte innan de antas.
  • För att ha rösträtt ska varje ansluten organisation betala en årsavgift på minst 100 kr till det gemensamma kontot.
  • För att förbereda och kalla till möten samt samordna aktiviteter väljs ett arbetsutskott bestående av minst 3 personer. Arbetsutskottet väljs på årsmöte, men kan kompletteras under vanligt gemensamt möte. För att ansvara för koalitionens postgiro och ekonomi utses en kassör.
  • Möteskallelser ska tillsändas samtliga nätverkets organisationer.
  • Ingen person eller organisation kan uttala sig i nätverkets namn utan att ha mandat från ett gemensamt möte. Nya organisationer väljs in i nätverket på ett möte.

    Årsmöte hålls en gång om året.

 

 

 

 

<